Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

De schoolraag bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.
De schooldirecteur woont de vergadering bij als afgevaardigde van het schoolbestuur.

Vertegenwoordigers van de ouders:

  • Mevr. Annelore Dhont
  • Mevr. Ilse Mollet

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

  • Mevr. Ria Wauters
  • Mevr. Kristel Coucke

Vertegenwoordigiers van de school:

  • Mevr. Nadia De Veirman
  • Mevr. Jana Savat

De schoolraad is een adviserende raad.
Leerkrachten, ouders en leden van de lokale gemeenschap denken er samen na hoe ze de school best organiseren en uitbouwen.
De schoolvisie krijgt er ruime aandacht en ook de wetgeving wordt er toegelicht en besproken.

De schoolraad komt drie keer per jaar samen