Wie is wie

Het schoolteam

Elke dag geeft een groep gemotiveerde medewerkers het beste van zichzelf om de leerlingen zich thuis te laten voelen op onze school en hen zoveel mogelijk ontwikkelkansen te geven.

Niet alleen de leerkrachten maar ook de middagtoezichters, onderhoudsmedewerkers, administratief bedienden, directie, ICT-coördinatoren, preventieadviseur, … zijn belangrijke schakels in het samen school maken.
Zij zorgen samen voor een warme en ontwikkelingsstimulerende omgeving waar kinderen veilig kunnen opgroeien.

MOS-leerlingenraad

Onze leerlingen verdienen een mooie en leefbare toekomst. Daarom engageert het schoolteam zich ertoe extra in te zetten op de zorg voor het milieu.
Hierbij betrekken we graag onze leerlingen. Om de twee jaar wordt een MOS-leerlingenraad verkozen, die mee nadenkt over hoe we van onze school een klimaatvriendelijke school kunnen maken.

De schoolraad

De schoolraad is een officieel participatieorgaan, bestaande uit een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap, de ouders en de leerkrachten.

Het oudercomité

Het oudercomité is een vereniging van ouders die zich vrijwillig inzet voor onze school.

De scholengemeenschap

Samen met alle katholieke basisscholen van de gemeenten Kaprijke en Lievegem vormen wij de Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem.

Het schoolbestuur

VZW Katholieke Scholen regio Kaprijke-Lembeke is het bestuursorgaan van de Vrije Basisschool De Kap(r)oenen uit Kaprijke en de Vrije Basisschool De Hei(r)akker uit Lembeke.

Het CLB

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met Vrij CLB Meetjesland.