Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de werderzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Als ouder onderteken je het schoolreglement bij de inschrijving.
Leerlingen, ouders en de school moeten het schoolreglement naleven. Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het schoolreglement en je het niet ondertekent, kan je je kind niet inschrijven in de school.

Het schoolreglement voor het schooljaar 2024 – 2025 vind je hier.

De brochure met praktische afspraken vind je hier