MOS-leerlingenraad

De MOS-leerlingenraad is een adviesraad die brainstormt over hoe we van onze school een klimaatgezonde en duurzame school kunnen maken.

In de MOS-leerlingenraad zetelt van elke klas van de lagere school één leerling. Op die manier vormen ze een groep van zeven leerlingen die onder leiding van enkele leerkrachten nadenken over klimaatvriendelijke activiteiten op onze school.

Tweejaarlijks wordt een MOS-verkiezing op school gehouden.
Gabriël, Rune, Joseph, Berend, Lenn en Gilles zijn onze MOS-ambassadeurs voor de periode 2023 – 2025.