Pedagogisch opvoedingsproject

Goed onderwijs met zorg voor elke leerling: dat is onze missie!

Deze missie concretiseren we aan de hand van 8 waarden, waar onze school voor staan:
Kwaliteitsvol onderwijs: dat is de grote streefwaarde binnen onze school.

Via professionaliteit en deskundigheid én oog voor persoonlijke ontwikkeling en groei van al wie bij het onderwijs betrokken is, streven we naar kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling van onze school. 

Daarnaast stellen we in ons opvoedingsproject nog vijf waarden centraal, die op onze school een voorwaarde zijn om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen bieden: 

  • duidelijkheid en continuïteit;
  • betrokkenheid;
  • zelfstandigheid;
  • verantwoordelijkheid;
  • respect.

Het volledig pedagogisch opvoedingsproject van onze school met toelichting van de 8 waarden vinden jullie via deze link.