Schoolbestuur

VZW Katholieke Scholen Regio Kaprijke-Lembeke is het bestuursorgaan van de Vrije Basisschool De Kap(r)oenen in Kaprijke en de Vrije Basisschool De Hei(r)akker in Lembeke.

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen om zich te buigen over de infrastructuur, het personeelsbeleid, het onderwijskundig beleid, … van beide scholen.

De leden van de Raad van Bestuur zijn:

  • Dhr. Ronny Deveneyns (voorzitter)
  • Dhr. Bart Dauwe (ondervoorzitter)
  • Mevr. Sandra Heyens (secretaris)
  • Mevr. Marjolijn Baeke (penningmeester)
  • Mevr. Carmen De Staebele
  • Mevr. Christa Antheunis