Aanmelden
Wees niet gek, doe de tekencheck.
Vorige week kwam er melding van een ouder die bij zijn kind een tekenbeet ontdekte.
Nu de leerlingen tijdens de pauzes op de speelweide en op de speeltuin op de kleuterschool spelen, is de kans dat ze een tekenbeet op school oplopen reëel.
Het agentschap zorg en gezondheid bracht een informatiefolder uit rond tekenbeten.
In bijlage vinden jullie de folder.
Goed controleren is dus de boodschap.
Wees niet gek, doe de tekencheck
22/06/2020


Uitbreiding heropstart scholen
De kogel is door de kerk. Eindelijk...
Er is een duidelijk plan voor heropstart van de scholen tot einde schooljaar.
Vanaf dinsdag 2 juni mogen de kleuterscholen weer opstarten.
Vanaf 8 juni (met een testdag op 5 juni) mogen de lagere scholen weer opstarten.
Uiteraard dient de school aan heel wat richtlijnen te voldoen, voor ze effectief mag opstarten. Wat dit concreet voor onze school betekent wordt nu bekeken.
Zodra het plan voor een veilige en haalbare heropstart van onze school klaar is, wordt hierover gecommuniceerd.
Bedankt voor uw begrip en geduld.
 
Herstart scholen 2 en 5 juni
27/05/2020


Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021
Zet uw kind in het schooljaar 2020 - 2021 zijn/haar eerste stapjes in het onderwijs? Of maakt uw kind de overstap van een andere school naar onze school?

Traditiegetrouw houden we elk jaar een info- en inschrijvingsavond waarop u en uw kind kennis kunnen maken met de school, de klasleerkracht, de klas, ...
Door de coronacrisis echter mogen we dergelijke infomomenten niet organiseren.
Er wordt gevraagd alle inschrijvingen digitaal te laten gebeuren.

Bent u ervan overtuigd dat u uw kind bij ons school wil laten lopen? Dan vragen wij u nu reeds de inschrijving te doen via deze link: https://forms.gle/kPmpju89HxPLEHzD9
We voorzien een kennismakingsmoment in de onthaalklas voor de nieuwe kleuters voor het schooljaar 2020 – 2021 op 20 augustus van 18 u. tot 20 u., uiteraard enkel en alleen als we hiervoor groen licht krijgen van de nationale veiligheidsraad.

Heeft u vragen over de werking van de school, dan kan u steeds telefonisch contact opnemen op het nummer 09 373 73 81.

Alvast bedankt voor het  vertrouwen dat u in onze school stelt.
 
24/05/2020


inschrijving opvang op school tot 5 juni en schoolstraat
Beste ouders

Opvang
Om de opvang op school goed te kunnen organiseren, is het belangrijk dat we een zicht hebben op hoeveel kinderen we kunnen verwachten.
Als u gebruik wenst te maken van de opvang op school, vragen we u vriendelijk het inschrijvingsformulier in te vullen ten laatste op donderdagavond voor de daaropvolgende week.
Op onderstaande links kunnen jullie inschrijven voor de opvang op school voor de komende  twee weken:
week 25 mei tot 29 mei: https://forms.gle/m8Ro2VXondNmPG289
week 2 juni tot 5 juni: https://forms.gle/6YQgkgeDj1cbmpux9

Schoolstraat
Mogen we ook vragen de schoolstraat aan de poort van het eerste en tweede leerjaar te blijven respecteren? Het is een gevaarlijke situatie als leerlingen aan de schoolpoort toekomen of de school verlaten, terwijl er daar auto's aan- en afrijden.

Alvast bedankt.
 
18/05/2020


Heropstart school 15 mei: infobrieven
Beste ouders
Op 15 mei starten de lessen weer op voor het eerste, tweede en zesde leerjaar en blijven we in opvang op school voorzien voor kinderen van niet-thuiswerkende ouders.
In bijlage vinden jullie een algemene infobrief en een brief met de praktische organisatie binnen onze school.
Mogen we vragen deze brieven goed door te nemen en de aanbevelingen op te volgen?
Alvast bedankt.

 
Herstart van de school: algemene info
Herstart van de school: organisatie op school
11/05/2020


Heropstart school: we werken eraan.
Beste ouders
Wellicht vernamen jullie in de media dat de gefaseerde heropstart van de scholen van start gaat vanaf 15 mei. Momenteel werken we aan de voorbereiding van deze heropstart.
We doen ons best om het opstarten van bepaalde klassen én het voorzien in opvang voor leerlingen die thuis niet kunnen opgevangen worden, op een goede en vooral veilige manier te laten verlopen.
Voor de klassen die na 14 mei nog niet mogen opstarten blijven we in preteaching voorzien.

De lokale verlofdag van 25 mei hebben we geannuleerd, om de ons resterende schooltijd maximaal te kunnen benutten.

Om de social distance ook in de opvang op school te kunnen garanderen vragen wij om jullie kind zeker in te schrijven in de opvang op school.
Op basis van het aantal inschrijvingen kunnen wij bekijken hoe we dit op school kunnen organiseren.
Inschrijven voor de opvang op school kan via onderstaande links.

Opvang 4/5 tot 8/05: https://forms.gle/8RxFCVr1df1twRe4A
Opvang 11/05 tot 15/05: https://forms.gle/fnqXiFsuWN2krxTh8
Opvang 18/05 tot 20/05: https://forms.gle/Ri7A6yzP5LreJws77
Opvang 25/05 tot 29/05: https://forms.gle/hD8qdV1i4S4SD5Be9

In bijlage vinden jullie een brief over de voorbereiding van de heropstart van de school.
Heropstart van de school: we werken eraan.
29/04/2020


Coronamaatregelen en opvang na de paasvakantie
De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus blijven gehandhaafd tot 3 mei.
Dat wil zeggen dat de lessen geschorst blijven en de school in opvang blijft voorzien voor leerlingen wiens ouders in een cruciale sector werken en niet in de mogelijkheid zijn hun job thuis uit te oefenen.
Inschrijven voor de opvang in de week van 20/04 kan via volgende link: https://forms.gle/jYt5CXh4PfNmsweAA
Inschrijven voor de opvang in de week van 27/04 kan via volgende link:   https://forms.gle/mbMDcSGHZUAk89mT8
Voor leerlingen die naar de opvang op school komen treffen we, na overleg met de CLB-arts, volgende maatregelen:
- de handen van de leerlingen worden regelmatig, en zeker bij het aankomen op school, gewassen met zeep;
- de temperatuur van de aanwezige leerlingen wordt twee maal per dag gemeten met een infraroodthermometer. Van zodra een leerling koorts heeft, worden de ouders gecontacteerd om de leerling te komen halen op school.

Na de paasvakantie wordt nieuwe leerstof aangeboden via pre-teaching.
De uitleg en afspraken op schoolniveau vindt u in de brief in bijlage.
Brief coronamaatregelen en nieuwe leerstof na de paasvakantie.
16/04/2020


Paasvakantie
De paasvakantie is een periode van rust.
We bieden, zoals de overheid ons vraagt, geen leerinhouden aan in de vakantie.
Wat er na de paasvakantie komt, weten we nog niet.
We bereiden ons allezins voor om na de paasvakantie de leerlingen aan te bieden wat ze aangeboden moeten krijgen.

We wensen jullie een aangename paasvakantie.
Geniet van de ontluikende lente en de eerste warme dagen.
Draag zorg voor jezelf, draag zorg voor de anderen.
Hopelijk tot gauw.

In de bijlage vinden jullie een wens van het hele schoolteam.
 
Paaswens van het schoolteam
3/04/2020


Bereikbaarheid CLB tijdens de paasvakantie
Omwille van de coronacrisis heeft het CLB zijn dienstverlening aangepast.
Het CLB is in de paasvakantie gesloten, maar telefonisch wel bereikbaar op dinsdag en donderdag in de voormiddag.
Ook de CLBCh@t is open tijdens de paasvakantie.
In bijlage vinden jullie een document met:
- de openingsuren van het CLB en de CLBCh@t;
- tips over omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis.
Draag goed voor jezelf en voor de anderen.
Bereikbaarheid CLB en CLBCh@t tijdens de paasvakantie
omgaan met conflicten in het gezin tijdens corona
1/04/2020


Opvang tijdens de paasvakantie
Beste ouders
De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus blijven in de paasvakantie van kracht.
De gemeente voorziet tijdens de paasvakantie in opvang voor de kinderen, die momenteel in de school opgevangen worden.
Om gebruik te kunnen maken van de opvang tijdens de paasvakantie, moet er ingeschreven worden.
In bijlage vinden jullie de brief van de gemeente Kaprijke met de richtlijnen.
Opvang tijdens de paasvakantie.
27/03/2020


#mercivanuitonzeschool
Ook onze school hangt de witte vlag uit en
applaudisseert om de zorgverleners, vrijwilligers
en iedereen die ons land door deze moeilijke coronatijden helpt
een hart onder de riem te steken.
20/03/2020


Inschrijving opvang op school voor de komende twee weken
Beste ouders
Om de opvang op school goed te kunnen organiseren, hebben we graag een zicht op hoeveel kinderen we kunnen verwachten.
Als u gebruik wenst te maken van de opvang op school, vragen we u vriendelijk op onderstaande link te klikken en het formulier in te vullen.
Formulier woor 23/3 t.e.m. 27/03: https://forms.gle/cTY9BVjEsfZxFL9C9
Formulier voor 30/3 t.e.m.03/04: https://forms.gle/DgdGrSRrYszXtU3B9

Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten
Sandra De Buck
Directeur
 
19/03/2020


Kaartjes, tekeningen, gedichten... voor WZC Sint-Vincentius en AZ Alma
Het coronavirus COVID-19 legt stilletjesaan ons land plat.
Mensen in de woonzorgcentra en in ziekenhuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Dit is heel erg. Hoe hard de zorgverleners ook hun best doen om de bewoners en patiënten zo goed mogelijk op te vangen, toch voelen mensen zich eenzaam omdat het frequent contact met hun dierbaren sterk verminderd is.
Als school willen we de ouderen en zieken in onze maatschappij een hart onder de riem steken.
Met de kinderen die op school zijn zullen we kaartjes, tekeningen, gedichten ... maken om aan AZ Alma en het woonzorgcentrum in Kaprijke te bezorgen.
We doen een warme oproep aan alle kinderen die thuis zijn.
Maak je graag een kaartje of een mooie tekening? Schrijf je graag een gedicht? Super!
Post de kaartjes, tekeningen, gedichten in de brievenbus van de school. Wij zorgen dat ze in het WZC of het ziekenhuis terecht komen.
Je kan ook zelf een kaartje of briefje in de brievenbus van het woonzorgcentrum stoppen.
Fijn dat jullie hieraan willen meewerken. Ik denk dat we hier veel mensen een mooie dienst mee bewijzen.
Nu al een warme dankjewel!
18/03/2020


Inschrijving opvang op school van 16/03 t.e.m. 20/03
Beste ouders

Om de opvang op school goed te kunnen organiseren, hebben we graag een zicht op hoeveel kinderen we op school kunnen verwachten.

Als u gebruik wenst te maken van de opvang op school, vragen we u vriendelijk het formulier in te vullen. Klik hier

Dit formulier geldt voorlopig enkel voor deze week.

Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten
Sandra De Buck
Directeur
15/03/2020


Brief van de school: schorsing van de lessen
Beste ouders
In bijlage vinden jullie een brief van de school in verband met de schorsing van de lessen.
Deze wordt vandaag ook nog doorgemaild of meegegeven aan de ouders die geen mails van de school ontvangen.
 
Brief voor ouders: schorsing lessen
13/03/2020


Infobrief voor ouders coronavirus: schorsing van de lessen
In bijlage vinden jullie de informatiebrief voor ouders.
Mogen wij vragen de maatregelen van de overheid strikt op te volgen?
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.
Informatiebrief coronavirus voor ouders: schorsing van de lessen
13/03/2020


Update coronavirus: nieuwe maatregelen vanaf 16/03 tot aan de paasvakantie
De nationale veiligheidsraad heeft beslist.
Ik citeer Premier Sophie Wilmès:
"De lessen worden opgeschort. De opvang van de kinderen is verzekerd, zeker voor mensen die zelf in de zorg werken en voor de kinderen die alleen door hun grootouders kunnen opgevangen worden. De families die geen opvang kunnen vinden, tenzij bij de grootouders, kunnen hun kinderen laten opvangen in de scholen."

Ik citeer Vlaams Minister-president Jan Jambon:
"De scholen blijven open. De lessen worden opgeschort. De kinderen van ouders die in de zorg werken of die enkel door de grootouders kunnen opgevangen worden,  worden rustig opgevangen in de school en er is een programma voor."

Ik wacht de verdere communicatie van morgen én het weekend af om te communiceren wat dit concreet voor onze school betekent.
 
12/03/2020


Update coronavirus: fotoavond Durbuy en infoavond plattelandsklas
Vandaag werden de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus verscherpt.
Voorlopig is het sluiten van scholen nog niet aan de orde.
Er wordt wel sterk aangeraden om activiteiten die niet noodzakelijk zijn of uitstelbaar zijn, uit te stellen.
We volgen dit advies op.
Dit betekent dat:
- de fotoavond Durbuy van 5L en 6L (gepland op vrijdag 13/03) niet doorgaat en mogelijks uitgesteld wordt naar een latere datum;
- de infoavond plattelandsklas van 4L (gepland op dinsdag 17/03) niet doorgaat. Juf Tineke bezorgt de info op papier.
Bedankt voor jullie begrip.

 
12/03/2020


Update coronavirus
Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking.
Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen.
De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.
Alle info vinden jullie in de brief in bijlage.
Update coronavirus 10 maart 2020
10/03/2020


Dubbele puntentijd bij Bebat
Voor elke ingezamelde kilo batterijen krijgen we 2 punten in plaats van 1 punt.
Deze actie loopt tot 22 maart.
Sparen jullie ook mee?
In de bijlage "welke batterijen zamelen we in op school?" vinden jullie met welke batterijen jullie op school terecht kunnen.

 
Welke batterijen zamelen we in op school?
4/03/2020


Maandopener maart: "Stap je mee?"
De eerste schooldag van maart.
Tijd om samen te komen voor onze maandopener.
We vierden de jarigen van de maand maart en we verwelkomden Xander, een nieuwkomertje op de kleuterschool.
We gingen in de schoenen staan van...
- Lucas, die een klein zusje Emma kreeg;
- Febe en Mathis die hun mémé verloren.
De MOS-groep bedankt iedereen voor het inzamelen van kurken. We haalden reeds 2 volle dozen kurken op. Deze worden naar een ophaalpunt gebracht.
Wie kurken meebracht in plastiekzakjes, mag de zakjes weer ophalen bij juf Kathleen om ze te hergebruiken. Zo verkleinen we ook de afvalberg.
Tot slot was er de strapcontrole. Slechts 3 van de 136 leerlingen van de lagere school waren niet in orde. We hopen bij een volgende strapcontrole dat alle leerlingen het fluohesje en de fietshelm (uiteraard enkel voor de fietsers) dragen.
Bedankt aan iedereen om blijvend aandacht te besteden aan de veiligheid van de kinderen op weg van een naar school.
 
2/03/2020


Informatie i.v.m. het coronavirus
De laatste weken is er in de media heel wat te doen rond de verspreiding van het coronavirus.
De school volgt de richtlijnen van de overheid op de voet.
Via deze website houden wij u op de hooge van de te volgen maatregelen.
In bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders en een folder met mogelijke peventieve maatregelen.

 
Informatiebrief coronavirus voor ouders
folder preventieve maatregelen coronavirus
28/02/2020


Schoolfeest "carnaval"
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
15/02/2020


Schoolfeest: generale repetitie
Vandaag hielden we een generale repetitie voor een livepubliek.
Niet alleen alle leerlingen van de school, maar ook een aantal bewoners van het woonzorgcentrum en vrijwilligers woonden de repetitie bij.
Of de leerlingen en leerkrachten er klaar voor zijn? Uiteraard!
Wij kijken uit naar zondag!
 
14/02/2020


Maandopener februari: "Stap je mee?"
Een nieuwe maand, een nieuwe maandopener.
We verwelkomden de nieuwe kleuters op onze school: Siebe, Alice en Baldr!
Met "Er is er één jarig" kregen de jarigen van de maand februari een mooie serenade.
Daarna was de MOS-leerlingenraad aan de beurt. Zij hielden een pleidooi voor het sparen van de kurkeiken in de Zuiderse landen. "Hoe kunnen wij hiervoor zorgen?": hoor ik je denken? Wel, als wij met z'n allen kurken sparen, dan kunnen die hergebruikt worden om kurkplaten, islotie, handtassen, ... van te maken. Dus, wie kurken heeft, mag ze meebrengen naar school.
Tot slot was er evaluatie van de strapcontrole. 130 van de 136 leerlingen droegen deze keer hun fluojas en/of helm toen ze naar school kwamen. Proficiat! Laat ons hopen dat bij een volgende strapcontrole iedereen in orde is!
 
4/02/2020


Schoolfeest 16/02/2020!Op 16/02/2020 is er schoolfeest met als thema carnaval.

's Middags kan er gesmuld worden in ons restaurant.
U kan kiezen uit stoofvlees, vol au vent of balletjes in 
de tomatensaus met frietjes.

Om 14 u. is er een heus optreden van de leerlingen.

Wij zijn alvast in volle voorbereiding en
hopen dat jullie naar ons podiumkunsten komen kijken.
 
 
 
16/01/2020


Maandopener januari: "Stap je mee?"
Na het themalied, gezongen door de lagere school, was er zowel  blij als droevig nieuws te melden.
We vierden de nieuwe instappertjes in de kleuterklas: Ona, Rien, Matthias, Thibo en Alaya.
Ook de jarigen van de maand januari werden "in de bloemetjes" gezet.
Daarna maakten we het stil. We gingen in de schoenen van Chayenne en Ilana staan, die hun opa verloren voor de kerstvakantie.
Gedichtendag komt eraan... met een "rap-nieuwjaarsbrief" zetten juf Tineke, juf Kathleen en juf Katja de leerlingen aan tot rijmen en dichten. Eind januari gaan de leerlingen hun zelfgemaakte gedichten voordragen in alle klassen van onze school. We kijken er al naar uit.
Tot slot werd de starpcontrole besproken. Slechts 7 van de 136 leerlingen (lagere school) waren deze morgen niet in orde. Proficiat de 129 leerlingen die wel hun fluojas en fietshelm droegen op de eerste schooldag van 2020.
Bij een volgende controle streven we weer naar de 100%!

 
7/01/2020


Frietjesfeest voor Bednet
Het frietjesfeest voor de warmste week was alweer een groot succes.
Bedankt aan het oudercomité dat met man en macht 100 kilo frieten en een massa frikandellen bakte voor de hele school.
Het frietjesfeest bracht € 1160.68 op! De gemeente sponsort de actie nog met € 200 euro!
We kunnen dus in totaal € 1360.68 via de Warmste Week storten aan Bednet!
Bedankt aan iedereen die deze actie weer tot een groot succes maakte!

Het bezoek van Radio 2 reporter Sven Pichal, maakte het frietjesfeest nog leuker dan anders.
Belijk de beide filmpjes op onderstaande linken:
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://radio2.be/radio-2-hotline/sven-gaat-in-kaprijke-frietjes-eten-in-pyjama-voor-bednet&c=E,1,v1N0Zp3fe6XPmy-xs3ynPkmk7QIysaRZxBpTCxjq5rubqSoVg5r0mE5gB1gxikoLpxEMnwWu4q1YHQC9MACP1I3U3atPC3tQeWhp5M5GI6Y5_6uOq_KKFfo,&typo=1


http://https://mnm.be/dewarmsteweek/frietjesdehotlinevanradio2kaprijke
20/12/2019


Bezoek op het frietjesfeest!
Sven Pichal ("De inspecteur" op Radio 2) brengt ons een bezoekje op het frietjesfeest!
Hij zal een live-reportage draaien voor Radio 2 en MNM.
Wij kijken alvast uit naar de warmste schooldag van 2019, met een speciale dank aan het oudercomité!
18/12/2019


De Warmste Week
De warmste week is gestart!
Ook ons oudercomité loopt zich warm voor het frietjesfeest!
Vrijdagmiddag serveren zij frietjes voor alle leerlingen en leerkrachten in ruil voor een vrijwillige bijdrage voor Bednet.
Alle leerlingen zijn die dag welkom in pyjama. We maken er samen de warmste schooldag van 2019 van!

Bekijk alvast het promofilmpje op onderstaande link:
https://youtu.be/xL6M1QrN2D4
 
18/12/2019


Maandopener december: "Stap je mee?"
Traditioneel staan er in december heel wat leuke activiteiten gepland.
Op 6 december komt De Sint en daarna gaan we samen op weg naar Kerstmis.

Op onze maandopener vierden we eerst de jarigen van de maand.
De school zong uit volle borst mee met "Er is er één jarig!".

Juf Lisa en juf Inge konden heel positief nieuws brengen. 135 van de136 leerlingen van de lagere school droegen bij de strapcontrole deze morgen hun fluohesje en/of fietshelm! Een dikke proficiat aan iedereen. Hopelijk halen we bij de volgende strapcontrole de volle 100%!

Juf Nadia en juf Jana brachten minder positief nieuws. Ze kregen vandaag een brief van De Sint. Door de vorst van deze nacht is het paard van Sinterklaas uitgegleden en heeft het zijn poot bezeerd. De Sint weet nog niet of hij hier vrijdag met zijn paard zal geraken. Maar geen nood... we stellen alles in het werk om De Sint op school te krijgen! Al moesten we hem zelf gaan halen...
We oefenden alvast samen de Pitendans zodat we Sint en zijn Pieten mooi kunnen verwelkomen op 6 december.

Op 20 december trakteert het oudercomité op frietjes. Naar jaarlijkse gewoonte vragen we aan de leerlingen om een vrijwillige bijdrage mee te brengen voor een goed doel uit De Warmste Week. Dit jaar kozen we voor Bednet. Iedereen mag dus op vrijdag 20 december in PYJAMA naar school komen. Dat wordt zeker en vast een sfeervolle dag.
2/12/2019


Maandopener november: "Stap je mee?"
November. De dagen kunnen somber zijn, maar niet vandaag!
Onder een stralende herfstzon hielden we onze maandopener op de kleuterschool.

Gisteren was er MOS-verkiezing, vandaag werd de uitslag bekend gemaakt. Maxim,
Kaat, Jasper, Lucas, Elodie, Mats en Kato zullen er de komende twee jaar over waken dat we aandacht hebben voor het milieu.
Succes aan onze MOS-raad!

We verwelkomden de nieuwe kleuters die na de herfstvakantie gestart zijn.
Welkom aan Ragnar, Kiara en Jade!

We gingen ook weer “in de schoenen staan van…”
De blije en droevige gebeurtenissen van de afgelopen maand werden onder de aandacht gebracht.
We vierden de geboorte van Leyla, het zusje van Zeno en Lainey, en het huwelijk van de ouders van Jonah en Thiebe.
We stonden stil bij het overlijden van de mémé van Kobe en Jana en de overgrootmoeder van Liese en Silke.

Deze morgen was er strapcontrole. Bijna alle leerlingen van de lagere school droegen deze morgen hun fluojas en/of fietshelm. Proficiat aan iedereen en bedankt aan de ouders die dit blijven opvolgen.
Als afsluiter dansten we met z'n allen het straplied!
8/11/2019


Maandopener oktober: "Stap je mee?"
Vandaag kwamen we samen op de kleuterschool om de maand oktober in te zetten.
De kleuters verwelkomden iedereen met hun stap-je-mee-lied.
Enkel goed nieuws op deze samenkomst...
Voor de jarigen van deze maand zong de ganse school "Lang zullen ze leven". We wensen hen dit van harte toe!
Op onze "grote schoen" mochten Thaïs, Loic en Ilyo een kaartje ophangen voor de geboorte van hun broertje Vince.
Bij de strapcontrole deze morgen had bijna ierdereen de fluojas en/of fietshelm aan. Een dikke pluim voor de leerlingen en ook voor de ouders die hen hierin blijven stimuleren. Slechts 4 van de in totaal 136 leerlingen waren niet in orde. Hopelijk leveren zij een extra inspanning zodat we de volgende keer wel allemaal in orde zijn.
Deze morgen was er fietscontrole. Ook van de politie een dikke pluim voor de vele fietsen die echt wel in orde staan!
7/10/2019


Vierng aanvang schooljaar: "Stap je mee?"
Geen start van het schooljaar zonder startviering.
De hele school kwam samen in de sporthal om het jaarthema "Stap je mee ?" in te zetten.
Uit de viering leerden we dat we verschillende schoenen kunnen aantrekken: stevige stapschoenen, blinkende laarjes, warme pantoffels, goede sportschoenen, maar dat het vooral belangrijk is om samen op stap te gaan.
We leerden ook dat we in iemand anders schoenen kunnen staan. Op die manier delen we in de vreugde en verdriet van anderen. We verwelkomden een babytje bij Fenna en Milla en vierden het huwelijk van de ouders van Suze.
Tot slot verrasten we de jarigen van de maand september met een verjaardagslied.
Elke klas kreeg een kadertje met een afbeelding van schoenen mee, om een gans schooljaar te koesteren.
29/09/2019


Zichtbaar in het verkeer!
De donkere maanden komen er stilaan aan.
Gezien worden in het verkeer is heel belangrijk!
Sinds jaar en dag voorziet "fluomama" Sabrina elke leerling van een fluojas.
Vandaag bracht ze voor elke leerling van de lagere school een splinternieuwe fluojas.
Met dank aan Wijnen Maarten, die de splinternieuwe fluojasjes sponsorde!
Morgen gaat Sabrina, samen met Dimitri (de nieuwe fluopapa), langs op de kleuterschool om ook daar elke leerling te voorzien van een fluojasje.
18/09/2019


Maand van de sportclub
September = maand van de sportclub.
Omdat wij bewegen heel belangrijk vinden, zetten we de dag van de sportclub graag in de kijker.
Iedereen mocht vandaag in sportoutfit naar school komen.
Alle klassen deden een bewegingsactiviteit of een -spel.
Vrijdag zetten we beweging nog eens extra in de kijker met de scholenveldoop voor de lagere school op Het SOCK.

En denk eraan... meedoen en volhouden is belangrijker dan winnen!
18/09/2019


Techniekacademie op onze school
Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaat de techniekacademie op onze school door.
Twaalf woensdagen van 16 u. tot 18 u. gaan de leerlingen aan de slag met techniek.

Deze workshops gaan door in de voormalige klas van het eerste leerjaar (eerste klas aan de schoolpoort).
Heb je interesse, schrijf je zeker in.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Alle info en de inschrijvingsmogelijkheid vind je op onderstaande link
http://www.techniekacademie-kaprijke.be/info
11/09/2019


Welkom in het schooljaar 2019 - 2020
De vakantie loopt stilaan ten einde... het nieuwe schooljaar wenkt.
De school is in volle voorbereiding om op maandag 2 september met goede moed het schooljaar in te stappen. Stap je mee?

Benieuwd naar de klasleerkrachten en de klasgenootjes?
Op donderdag 29 augustus hangen de klaslijsten uit in het infobord van de lagere school.
 
23/08/2019Menu


Fotoalbum
Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?" Maandopener maart: "Stap je mee?"
Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?" Maandopener februari: "Stap je mee?"
Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?" Maandopener januari: "Stap je mee?"
Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?" Maandopener december: "Stap je mee?"
Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?" Maandopener november: "Stap je mee?"
Maandopener oktober: "Stap je mee?" Maandopener oktober: "Stap je mee?" Maandopener oktober: "Stap je mee?" Maandopener oktober: "Stap je mee?" Maandopener oktober: "Stap je mee?" Maandopener oktober: "Stap je mee?" Maandopener oktober: "Stap je mee?"
Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?" Viering aanvang schooljaar "Stap je mee?"
Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub Maand van de sportclub