Aanmelden
Inschrijvingen schooljaar 2021 - 2022
Zet uw kind in het schooljaar 2021 - 2022 zijn/haar eerste stapjes in het onderwijs?
Of kent u iemand wiens kind in het schooljaar 2021 – 2022 voor het eerst naar school mag?
Inschrijven in onze school gebeurt digitaal en kan via deze link.
Na de digitale inschrijving neemt het secretariaat contact op om de inschrijving verder af te handelen.
Omdat we een eerste kennismaking met de school, de klas, de klasjuf, … belangrijk vinden, nodigen we de instappertjes van het hele schooljaar 2021 – 2022 graag samen met de ouders uit voor een bezoekje aan de klas.
Als de coronamaatregelen het toelaten, verwelkomen we hen graag op donderdag 19 augustus 2021 tussen 16 u. en 18 u. in de onthaalklas.
Mochten de coronamaatregelen dit bezoek niet toelaten, dan vermelden we dit op onze website.
De ouders van de ingeschreven instappertjes ontmoeten we graag nog eens op de infoavond van 25 augustus om 20 u. in de onthaalklas.
Op die avond geeft de klasjuf een woordje uitleg over de klaswerking en worden afspraken en regelingen meegedeeld.
Wie gebruik wil maken van de voor- en naschoolse opvang, kan die avond tussen 19.30 u. en 20 u. terecht in de gemeentelijke kinderopvang voor inschrijving. De gemeentelijke kinderopvang ligt naast de school.
15/07/2021
Kalender
19/08/2021 Kennismaking in de onthaalklas van 16 u. tot 18 u.
25/08/2021 Infoavond 2K en 3K om 19 u.
25/08/2021 Infoavond onthaalklas en 1K om 20 u.
1/09/2021 Start schooljaar
1/09/2021 Infoavond 1LA en 1LB om 19.30 u.